Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
28

lut

Informacja o wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V., spółki zawiązanej w Holandii i działającej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym informuje, że dnia 28 lutego 2014 roku ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych Spółki („Wezwanie”).

Pełna treść Wezwania stanowi Załącznik do niniejszego Raportu.