Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
31

mar

Raport bieżący nr 16/2014 z dnia 31 marca 2014 roku. Rezygnacja dwóch niewykonawczych Członków Rady Dyrektorów.

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V., spółki zawiązanej w Holandii i działającej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 31 marca 2014 roku dwóch niewykonawczych Członków Rady Dyrektorów: Pan Frank Pierce i Pan Jonathan Chissick zrezygnowało z zajmowanych funkcji. Pan Frank Pierce po rezygnacji przejdzie w pełni na emeryturę. Pan Jonathan Chissick, który dołączył do Rady Spółki z racji rozległego doświadczenia w branży filmowej oraz chęci wykorzystania jego doświadczenia w Spółce, zrezygnował w związku z niedawno zakończoną transakcją sprzedaży części filmowej Spółki do Cineworld oraz zmianą zakresu działalności Spółki w przyszłości.