Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
03

kwi

Komunikat w sprawie nabywania akcji w ramach wezwania

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V., spółki zawiązanej w Holandii i działającej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym informuje, że dnia 3 kwietnia 2014 roku Spółka ogłosiła komunikat w sprawie nabywania akcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych Spółki ogłoszonego przez Spółkę w dniu 28 lutego 2014 roku („Komunikat”).

Pełna treść Komunikatu stanowi Załącznik do niniejszego Raportu.