Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
10

kwi

Raport bieżący nr 19/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku. Zawiadomienia o transakcjach osób zobowiązanych

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V., spółki zawiązanej w Holandii i działającej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od wszystkich członków Rady Dyrektorów Global City Holdings N.V., zawiadomienia z dnia 10 kwietnia 2014 r., informujące o zawarciu przez Spółkę w dniu 7  kwietnia 2014 roku na rynku regulowanym GPW w związku z rozliczeniem wezwania ogłoszonego w dniu 28 lutego 2014 r. transakcji nabycia 2.370.724 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, za cenę 35,70 zł za jedną akcję.