Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
10

kwi

Raport bieżący nr 20/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku. Zmiana stanu posiadania akcji

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V., spółki zawiązanej w Holandii i działającej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od I.T. International Theatres Ltd., Israel Theatre Ltd., Near East Finance Corporation Ltd., D.K.G Investments Company Ltd., pana Moshe Greidinger i pana Israel Greidinger zawiadomienie o następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005, Nr 183, poz. 1538), niniejszym zawiadamiamy, że w związku z rozliczeniem w dniu 10 kwietnia 2014 roku transakcji nabycia przez Spółkę 2.370.724 akcji zwykłych na okaziciela Global City Holdings N.V. („Spółka”) zawartych w dniu 7 kwietnia 2014 roku w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych ogłoszonego w dniu 28 lutego 2014 roku, stan posiadania podmiotów składających niniejsze zawiadomienie uległ zwiększeniu o 4,63% ogólnej liczby głosów.

Przed rozliczeniem powyższych transakcji:

  1. I.T. International Theatres Ltd. posiadała bezpośrednio 27.589.996 akcji Spółki, uprawniających do 27.589.996 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 53,89% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 53,89% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
  2. Israel Theatre Ltd., posiadała bezpośrednio 137.905 akcji Spółki, uprawniających do 137.905 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,27% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,27% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz jako podmiot dominujący wobec I.T. International Theatres Ltd posiadała pośrednio 27.589.996 akcji Spółki, uprawniających do 27.589.996 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 53,89% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 53,89% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
  3. Near East Finance Corporation Ltd. jako podmiot dominujący wobec Israel Theatre Ltd., posiadała pośrednio 27.727.901 akcji Spółki, uprawniających do 27.727.901 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 54,16% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 54,16% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
  4. D.K.G Investments Company Ltd. jako podmiot dominujący wobec Near East Finance Corporation Ltd. posiadała pośrednio 27.727.901 akcji Spółki, uprawniających do 27.727.901 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 54,16% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 54,16% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz
  5. panowie Moshe Greidinger oraz Israel Greidinger jako podmioty wspólnie dominujące wobec D.K.G Investments Company Ltd. posiadali pośrednio 27.727.901 akcji Spółki, uprawniających do 27.727.901 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 54,16% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 54,16% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po rozliczeniu powyższych transakcji:

  1. I.T. International Theatres Ltd. posiada bezpośrednio 27.589.996 Akcji, uprawniających do 27.589.996 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 53,89% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 53,89% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz jako podmiot dominujący wobec Spółki posiada pośrednio 2.370.724 nabytych przez Spółkę akcji własnych Spółki, uprawniających do 2.370.724 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,63% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 4,63% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
  2. Israel Theatre Ltd., posiada bezpośrednio 137.905 Akcji, uprawniających do 137.905 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,27% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,27% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz jako podmiot dominujący wobec I.T. International Theatres Ltd posiada pośrednio 27.589.996 Akcji, uprawniających do 27.589.996 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 53,89% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 53,89% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a także posiada pośrednio 2.370.724 nabytych przez Spółkę akcji własnych Spółki, uprawniających do 2.370.724 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,63% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 4,63% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
  3. Near East Finance Corporation Ltd. jako podmiot dominujący wobec Israel Theatre Ltd., posiada pośrednio 27.727.901 Akcji, uprawniających do 27.727.901 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 54,16% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 54,16% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a także posiada pośrednio 2.370.724 nabytych przez Spółkę akcji własnych Spółki, uprawniających do 2.370.724 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,63% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 4,63% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
  4. D.K.G Investments Company Ltd. jako podmiot dominujący wobec Near East Finance Corporation Ltd. posiada pośrednio 27.727.901 Akcji, uprawniających do 27.727.901 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 54,16% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 54,16% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a także posiada pośrednio 2.370.724 nabytych przez Spółkę akcji własnych Spółki, uprawniających do 2.370.724 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,63% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 4,63% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz
  5. panowie Moshe Greidinger oraz Israel Greidinger jako podmioty wspólnie dominujące wobec D.K.G Investments Company Ltd. posiadają pośrednio 27.727.901 Akcji, uprawniających do 27.727.901 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 54,16% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 54,16% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a także posiadają pośrednio 2.370.724 nabytych przez Spółkę akcji własnych Spółki, uprawniających do 2.370.724 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,63% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 4,63% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z postanowieniami art. 118 ust. 7 holenderskiego kodeksu cywilnego, Spółka nie może wykonywać żadnych praw głosu z akcji posiadanych przez nią w swoim kapitale zakładowym.”