Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
17

kwi

Raport bieżący nr 21/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 roku. Nabycie udziałów w Cineworld Plc- przekroczenie progu 25%

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V., spółki zawiązanej w Holandii i działającej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 16 kwietnia 2014 r. w następstwie nabycia     400 000 akcji za kwotę 1 191 tys GBP, Spółka przekroczyła próg 25% akcji w Cineworld Plc. Po transakcji z 16 kwietnia 2014 Global City Holdings N.V. posiada 66 001 236 akcji Cineworld Plc stanowiących 25,1% ogólnej liczby akcji i 25,1% ogólnej liczby głosów w spółce.