Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
30

kwi

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego 2013

W dniu 30 kwietnia 2014 Global City Holdings opublikowała skonsolidowany roczny raport finansowy za 2013 rok.

Plik z raportem
Notatka prasowa
Prezentacja inwestorska
Telekonferncja