Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
19

maj

Global City Holdings N.V. – Śródroczne sprawozdanie zarządu za 18 tygodniu 2014 r do dnia 7 maja 2014

Zgodnie z przepisami holenderskiej ustawy o nadzorze finansowym (Wet op het financieel toezicht (Wft)) Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) przedstawia Śródroczne sprawozdanie zarządu  („sprawozdanie śródroczne”) za okres 18 tygodni 2014 do dnia 7 maja 2014 r.