Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
19

maj

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Global City Holdings NV

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka") przekazuje treść dokumentów zawierających zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy zawierający projekty uchwał wraz załącznikami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2014 r. w Rotterdamie w Holandii.

Załączniki: „Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki”, „Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy” wraz z załącznikami.