Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
19

maj

Raport bieżący nr 25/2014 z dnia 19 maja0 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Global City Holdings NV – Informacja o zwołaniu ZWZ oraz Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka") przekazuje treść dokumentów zawierających zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy zawierający projekty uchwał wraz załącznikami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2014 r. w Rotterdamie w Holandii.

Załączniki: „Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki”, „Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy” wraz z załącznikami.