Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
05

cze

Global City Holdings została laureatem konkursu „WSE IR Leader” dla zagranicznych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Nagroda została przyznana za najlepsze relacje inwestorskie spółek zagranicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wręczenie nagrody miało miejsce podczas piątej edycji konferencji organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie – „5th WSE International Companies’ Forum”.

Konkurs przebiegał w czterech etapach, w których oceniano strony internetowe spółke oraz jakość komunikacji z mediami, inwestorami instytucjonalnymi i indywidualnymi. Jury Konkursu złożone było z: reprezentanta Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, reprezentanta Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, reprezentanta Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, reprezentanta Izby Towarzystw Funduszy Emerytalnych, dwóch reprezentantów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz reprezentanta mediów.