Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
11

cze

Nabycie udziałów w Cineworld Group Plc- przekroczenie progu 26%

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V., spółki zawiązanej w Holandii i działającej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 9 czerwca 2014 r. w następstwie nabycia łącznej liczby 2 728 458 akcji w okresie of 17 kwietnia 2014 do 9 czerwca 2014 za kwotę 9 165 tys GBP, Spółka przekroczyła próg 26% akcji w Cineworld Group Plc. Po transakcji z 9 czerwca 2014 Global City Holdings N.V. posiada 68 729 694 akcji Cineworld Group Plc stanowiących 26,1% ogólnej liczby akcji i 26,1% ogólnej liczby głosów w spółce.