Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
01

lip

Raport bieżący nr 28/2014 z 1 lipca 2014 r. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Global City Holdings N.V. w dniu 30 czerwca 2014 r.

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Global City Holdings N.V. („WZA”), które odbyło się 30 czerwca 2014 r. w Rotterdamie:

Akcjonariusz

Liczba posiadanych akcji

Liczba posiadanych głosów

% udział w liczbie głosów na WZA

% udział w ogólnej liczbie głosów

I.T. International Theatres

27 589 996

27 589 996

86,95%

53,89%

AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK

3 893 163

3 893 163

12,27%

7,6%