Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
01

lip

Raport bieżący nr 30/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. Powołanie członka Rady Dyrektorów i Dyrektora Niewykonawczego spółki Global City Holdings N.V.

Rada Dyrektorów spółki Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) zawiadamia, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się dnia 30 czerwca 2014 r. w Rotterdamie powołało Pana Marka Segalla  na stanowisko członka Rady Dyrektorów i Dyrektora Niewykonawczego na czteroletnią kadencję.

 

Pan Mark Segall 

1) Data powołania osoby zarządzającej:

Uchwała w sprawie powołania została podjęta w dniu 30 czerwca 2014 r. Powołanie wejdzie w życie z dniem 30 czerwca 2014 r.

2) Imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej:

Pan Mark Segall 

3) Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Dyrektorów, Dyrektor Niewykonawczy

4) Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Mark B. Segall pełni funkcję Starszego Dyrektora Zarządzającego w Kidron Corporate Advisors LLC, spółce zajmującej się doradztwem w zakresie fuzji i przyjęć, a także jest prezesem zarządu Kidron Capital Advisors LLC, zarejestrowanej firmy maklerskiej.

W latach 2001–2003 Pan Segall był współprezesem spółki Investec, Inc., amerykańskiej firmy działającej w dziedzinie bankowości inwestycyjnej i będącej częścią Investec Group, południowoafrykańskiego banku specjalistycznego. Od 1999 do 2001 roku kierował działem bankowości inwestycyjnej, a także wykonywał obowiązki radcy prawnego w Investec Inc. W latach 1996-1999 był partnerem kancelarii prawnej Kramer, Levin, Naftalis & Frankel LLP, specjalizującej się w realizacji międzynarodowych fuzji i przejęć, jak również prowadzeniu działalności na rynkach kapitałowych, zaś od 1991 do 1995 roku zajmował tam stanowisko Associate.

Od 2000 roku Pan Segall sprawuje także funkcję członka rady dyrektorów w Integrated Asset Management plc, firmy zarządzającej aktywami alternatywnymi (Komitet ds. Audytu, Komitet ds. Wynagrodzeń). Od 2008 roku jest również dyrektorem w Ronson Europe N.V., polskiej spółce działającej jako deweloper w segmencie rynku mieszkaniowego (Komitet Audytu - w 2010 roku powołany na stanowisko Wiceprzewodniczącego, a w 2011 roku - na stanowisko Przewodniczącego). W lutym 2011 roku został mianowany członkiem rady dyrektorów Temco Service Industries, Inc, międzynarodowej firmy zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi (Komitet ds. Audytu), zaś od lipca 2011 roku zajmuje stanowisko dyrektora w Bel Fuse, Inc, międzynarodowej spółce produkującej komponenty elektroniczne (Komitet ds. Wynagrodzenia).

Pan Segall sprawował również funkcję dyrektora w Infinity Cross Border Acquisition Corporation od lipca 2012 roku (samodzielny niezależny członek Komitetu ds. Audytu) do kwietnia 2014 roku, kiedy firma ta została przejęta przez Glori Energy Inc., oraz dyrektora ATMI, Inc, firmy technologicznej związanej z produkcją półprzewodników i wykorzystaniem nauk biomedycznych od maja 2013 roku (przewodniczący Komitetu ds. Audytu i członek Komitetu ds. Transakcji) do czasu przejęcia jej przez Entergris, Inc, w maju 2014 roku.

Był członkiem rady dyrektorów i przewodniczącym Komitetu ds. Finansów Answers Corporation, właścicielem i operatorem czołowego serwisu Q&A site Answers.com w okresie od grudnia 2004 roku do kwietnia 2011 roku (gdy został on sprzedany platformie Announce Media). W latach 1999-2007 pełnił funkcję dyrektora w Spectrum Group (dawniej Escala Group Inc.), firmie handlowej specjalizującej się w sprzedaży przedmiotów o wartości muzealnej, zaś w okresie 2000-2006 był członkiem rady dyrektorów Viewtran Group (dawniej Trident Rowan Group, Inc., a następnie Comtech Group Inc.), spółce opracowującej dostosowane rozwiązania dla branży technologicznej, w szczególności dla segmentu mediów cyfrowych, sprzętu telekomunikacyjnego, oraz rynku użytkowników końcowych w Chinach. W latach 2000-2005 był także dyrektorem w spółce Siliconix Inc., produkującej elementy półprzewodnikowe.

 

Pan Segall uzyskał stopień AB (zbliżony do polskiego licencjata) w dziedzinie historii na Uniwersytecie Columbia oraz tytuł doktora prawa w Szkole Prawa Uniwersytetu Nowojorskiego. Mieszka w Nowym Jorku z żoną i trojgiem dzieci.

5) Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Nie dotyczy

6) Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie dotyczy

 

Podstawa prawna: Art. 5:53 i nast. holenderskiej ustawy z dnia 28 września 2006 r. o nadzorze finansowym (Wft) oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 56 ust. 6 polskiej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.