Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
02

lip

Raport bieżący nr 31/2014 z dnia 2 lipca 2014 r. Tekst jednolity Statutu Global City Holdings N.V.

Przyjęty został tekst jednolity statutu spółki Global City Holdings N.V z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka).

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r., odnoszącego się między innymi do podjęcia uchwały nr 10 w sprawie zmiany Statutu Spółki („Uchwała”) przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2014 r., Rada Dyrektorów Spółki informuje, że Spółka została zawiadomiona, że notariusz, działający na podstawie upoważnienia udzielonego mu na podstawie Uchwały, w dniu 1 lipca 2014 r. sporządził akt notarialny zawierający tekst jednolity Statutu Spółki. Zmiany wprowadzone na podstawie Uchwały weszły w życie z dniem 1 lipca 2014 r.

Tekst jednolity statutu Spółki, w językach niderlandzkim, angielskim i polskim został załączony do niniejszego raportu.