Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
07

paź

Nabycie udziałów w Cineworld Group Plc - Przekroczenie progu 28%

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V., spółki zawiązanej w Holandii i działającej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 6 października 2014 r. w następstwie nabycia łącznej liczby 3 642 017 akcji w okresie od 3 do 6 października 2014 za kwotę 11 778 tys GBP, Spółka przekroczyła próg 28% akcji w Cineworld Group Plc. Po transakcji z 6 października 2014 Global City Holdings N.V. posiada 74 476 344 akcji Cineworld Group Plc stanowiących 28,2% ogólnej liczby akcji i 28,2% ogólnej liczby głosów w spółce.