Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
14

paź

Raport bieżący nr 34/2014 z dnia 13 października 2014 roku. Nabycie akcji Spółki przez ITIT Holding B.V. w wyniku wezwania

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V., spółki zawiązanej w Holandii i działającej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka została poinformowana przez ITIT Holding B.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, („Wzywający”) o nabyciu przez Wzywającego 332.007 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, odpowiadających 332.007 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 0,65% ogólnej liczby akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 0,68% efektywnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (0,65% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki). Nabycie ww. akcji Spółki nastąpiło w związku z rozliczeniem w dniu 10 października 2014 roku transakcji nabycia ww. akcji Spółki, które zostały zawarte w dniu 7 października 2014 roku w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez Wzywającego w dniu 1 września 2014 roku („Wezwanie”), po cenie równej 38,5 zł za każdą akcję Spółki.

W ramach Wezwania zapisy objęły ww. liczbę akcji Spółki.

Po rozliczeniu powyższych transakcji w ramach Wezwania, Wzywający wraz ze swoim podmiotem bezpośrednio dominującym - I.T. International Theatres Ltd. i pośrednio dominującym - Israel Theatre Ltd.posiadają bezpośrednio łącznie 28.059.908 akcji Spółki, odpowiadających 28.059.908 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 54,8% ogólnej liczby akcji Spółki i uprawniają do wykonywania 57,5% efektywnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (54,8% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki). 

Ponadto, w wyniku skupu akcji własnych zakończonego w kwietniu 2014 roku Spółka posiada 2.370.724 akcji własnych, które stanowią 4,63% ogólnej liczby akcji Spółki. Zgodnie z art. 118 ust. 7 holenderskiego kodeksu cywilnego Spółka nie może wykonywać prawa głosu z posiadanych przez nią akcji własnych.