Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
14

paź

Raport bieżący nr 35/2014 z dnia 13 października 2014 roku. Zawiadomienia o transakcjach osób zobowiązanych

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V., spółki zawiązanej w Holandii i działającej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od dwóch członków Rady Dyrektorów Global City Holdings N.V., zawiadomienia z dnia 13 października 2014 r., informujące o zawarciu przez osobę blisko z nimi związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, tj. ITIT Holding B.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Wzywający”) w dniu 7  października 2014 roku na rynku regulowanym GPW w związku z rozliczeniem wezwania ogłoszonego przez Wzywającego w dniu 1 września 2014 r. transakcji nabycia 332.007 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, za cenę 38,50 zł za jedną akcję. Transakcja została rozliczona w dniu 10 października 2014 roku.