Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
21

paź

Nabycie udziałów w Cineworld Group Plc- przekroczenie progu 29%

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V., spółki zawiązanej w Holandii i działającej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”), niniejszym informuje, że w następstwie nabycia łącznej liczby 2 150 000 akcji za kwotę 6 650  tys GBP, Spółka przekroczyła próg 29% akcji w Cineworld Group Plc. Po transakcji z 17 października 2014 Global City Holdings N.V. posiada 76 626 344 akcji Cineworld Group Plc stanowiących 29% ogólnej liczby akcji i 29% ogólnej liczby głosów w spółce.