Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
14

maj

Raport bieżący nr 23/2014 z dnia 14 maja 2014. Aktualizacja raportu bieżącego 5/2014: zmiana okresu sprawozdawczego dla śródokresowego sprawozdania zarządu, które ma być opublikowane w dniu 19 maja 2014.

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka”) informuje, że okres sprawozdawczy dla śródokresowego sprawozdania zarządu Spółki, które ma być opublikowane w dniu 19 maja 2014 zmienia się następująco:  

 

  1. Śródokresowe sprawozdanie zarządu, które ma być opublikowane w dniu 19 maja 2014 będzie za okres 18 tygodni do 7 maja 2014 zamiast za okres 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2014.