Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
18

lis

Publikacja śródokresowego sprawozdania zarządu spółki zależnej Cineworld Group Plc. za okres 46 tygodni od 27 grudnia 2013 do 13 listopada 2014

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka”) niniejszym przekazuje śródokresowe sprawozdanie zarządu swojej spółki zależnej Cineworld Group Plc. za okres 46 tygodni od 27 grudnia 2013 do 13 listopada 2014. Udział Spółki w spółce Cineworld stanowi istotną część jej działalności. Niektóre działania oraz wyniki Cineworld mogą (bezpośrednio lub pośrednio) wpływać na wyniki Spółki. Od dnia 18 listopada 2014 Spółka będzie publikować raporty bieżące po tym jak Cineworld opublikuje raporty finansowe oraz inne istotne ogłoszenia i informacje. Spółka obecnie posiada 76 626 344 akcji tj 29.0% akcji Cineworld.

Śródokresowe sprawozdanie zarządu Cineworld Group Plc jest w załączniku.