Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
18

lis

Aktualizacja raportu bieżącego nr 24/2014: zmiana okresu sprawozdawczego dla śródokresowego sprawozdania zarządu, które będzie opublikowane w dniu 20 listopada 2014

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka”) informuje, że okres sprawozdawczy dla śródokresowego sprawozdania zarządu Spółki, które ma być opublikowane w dniu 20 listopada 2014 zmienia się następująco:   

  1. Śródokresowe sprawozdanie zarządu, które ma być opublikowane w dniu 20 listopada 2014 będzie za okres od 1 lipca do 19 listopada 2014 zamiast za okres 42 tygodni do 16 października 2014.