Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
20

lis

Raport bieżący nr 39/2014 z dnia 20 listopada 2014. Global City Holdings N.V. – Śródroczne sprawozdanie zarządu od 1 lipca do 19 listopada 2014

Zgodnie z przepisami holenderskiej ustawy o nadzorze finansowym (Wet op het financieel toezicht (Wft)) Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) przedstawia Śródroczne sprawozdanie zarządu  („sprawozdanie śródroczne”) za okres od 1 lipca do 19 listopada 2014 r.

Śródroczne sprawozdanie zarządu w załączniku.