Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
11

gru

Przegląd strategicznych opcji sprzedaży akcji Ronson Europe N.V. przez Global City Holdings N.V. and U. Dori Group Ltd.

Global City Holdings N.V. („Spółka”) niniejszym zawiadamia, że Spółka oraz U. Dori Group Ltd. rozważają strategiczne opcje w zakresie sprzedaży całości lub części akcji spółki Ronson Europe N.V. („Ronson”) posiadanych przez jednego lub obydwu akcjonariuszy. Niniejszym wyjaśnia się, że nie ma pewności, że transakcja taka zostanie przeprowadzona ani jakie będą jej warunki. Zgoda na zawarcie takiej transakcji podlega między innymi wspomnianej wyżej analizie oraz uzależniona jest od zgody właściwych organów obydwu akcjonariuszy. 

Ronson jest spółką publiczną założoną zgodnie z prawem holenderskim, a jej papiery wartościowe notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  Udział posiadany (pośrednio) przez Spółkę i przez U. Dori Group Ltd. w kapitale zakładowym Ronson wynosi 39,8% każdy.