Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
14

sty

Raport bieżący nr 02/2015 z dnia 14 stycznia 2015. Publikacja sprawozdania z działalności spółki zależnej Cineworld Group Plc. na początek okresu zamkniętego poprzedzającego publikację wstępnych wyników za 53 tygodnie zakończone 1 stycznia 2015, która pla

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka”) niniejszym przekazuje sprawozdanie z działalności swojej spółki zależnej Cineworld Group Plc. na początek okresu zamkniętego poprzedzającego publikację wstępnych wyników za 53 tygodnie zakończone 1 stycznia 2015, która planowana jest w dniu 12 marca 2015. Niektóre działania oraz wyniki Cineworld mogą (bezpośrednio lub pośrednio) wpływać na wyniki Spółki. Od dnia 18 listopada 2014 Spółka będzie publikować raporty bieżące po tym jak Cineworld opublikuje raporty finansowe oraz inne istotne ogłoszenia i informacje. Spółka obecnie posiada 76 626 344 akcji tj 29.0% akcji Cineworld.

 

Sprawozdanie z działalności Cineworld Group Plc jest w załączniku.