Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
30

sty

Raport bieżący nr 03/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) przekazuje do wiadomości przewidywane daty publikacji raportów okresowych oraz sprawozdań zarządu Spółki w 2015r.:

  1. Skonsolidowany raport roczny za 2014 r.: 27 marca 2015 r.
  2. Śródokresowe sprawozdanie zarządu za 18 tygodni kończących się 7 maja 2015 r.: 19 maja 2015 r.
  3. Skonsolidowany raport za I półrocze 2015 r.: 28 sierpnia 2015 r.
  4. Śródokresowe sprawozdanie zarządu za okres od 1 lipca do 20 listopada 2015 – 20 listopada 2014 r.