Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
12

mar

Roczne sprawozdanie Zarządu spółki zależnej – Cineworld Group Plc., za 53 tygodnie zakończone 1 stycznia 2015 r.

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym przekazuje roczne sprawozdanie zarządu swojej spółki zależnej Cineworld Group Plc. za 53 tygodnie zakończone 1 stycznia 2015 r. Udział Spółki w spółce Cineworld stanowi istotną część jej działalności. Niektóre działania oraz wyniki Cineworld mogą (bezpośrednio lub pośrednio) wpływać na wyniki Spółki. Od dnia 18 listopada 2014 r. Spółka będzie publikować raporty bieżące po tym jak Cineworld opublikuje raporty finansowe oraz inne istotne ogłoszenia i informacje. Spółka obecnie posiada 76 626 344 akcji tj 29.0% akcji Cineworld.

Roczne sprawozdanie zarządu Cineworld Group Plc dostępne jest w załączniku.