Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
20

mar

Raport bieżący nr 7/2015 z 20 marca 2015 r.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Global City Holdings N.V. w dniu 20 marca 2015 r. w Rotterdamie

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Global City Holdings N.V. („WZA”), które odbyło się 20 marca 2015 r. w Rotterdamie:

Akcjonariusz

Liczba posiadanych akcji

Liczba posiadanych głosów

% udział w liczbie głosów na WZA

% udział w ogólnej liczbie głosów

I.T. International Theatres

27 589 996

27 589 996

66,4%

53,9%

ING Otwarty Fundusz Emerytalny

4 715 922

4 715 922

11,4%

9,2%

AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK

3 893 583

3 893 583

9,4%

7,6%

Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny

2 812 981

2 812 981

6,8%

5,5%

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”

2 199 069

2 199 069

5,3%

4,3%

 

Podstawa prawna: Art. 70.3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku.