Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
20

mar

Raport bieżący nr 8/2015 z dnia 20 marca 2015: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Global City Holdings N.V. w dniu 20 marca 2015 r. w Rotterdamie

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki  odbyło się w dniu 20 marca 2015 r. w Rotterdamie pod adresem: 210-212 Weena, Holandia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie miało charakter informacyjny. Żadne uchwały nie zostały podjęte. Zapis  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie dostępny na stronie Spółki www.globalcityholdings.com w ciągu 30 dni.

 

Podstawa prawna: Art. 5:53 i nast. holenderskiej ustawy z dnia 28 września 2006 r. o rynkach finansowych  i ich nadzorze (Wft) oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 56 ust. 6 polskiej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.