Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
23

mar

Złożenie wniosku o wykluczenie akcji Spółki z obrotu giełdowego

Rada Dyrektorów spółki Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, ("Spółka") niniejszym informuje, że Spółka w dniu dzisiejszym złożyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wykluczenie akcji Spółki z obrotu giełdowego.