Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
23

mar

Raport bieżący nr 9/2015 z dnia 23 marca 2015: Złożenie wniosku o wykluczenie akcji Spółki z obrotu giełdowego

Rada Dyrektorów spółki Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, ("Spółka") niniejszym informuje, że Spółka w dniu dzisiejszym złożyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wykluczenie akcji Spółki z obrotu giełdowego. 

Podstawa prawna: Art. 5:53 i nast. holenderskiej ustawy z dnia 28 września 2006 r. o rynkach finansowych  i ich nadzorze (Wft) oraz art. 56 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 56 ust. 6 polskiej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.