Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
28

mar

Raport bieżący nr 15/2015 z dnia 28 marca 2015 r.: Global City Holdings N.V. – korekta raportu rocznego 2014

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) przedstawia korektę raportu rocznego 2014 w wersji angielskiej.

Korekty zostały wprowadzone jedynie w wersji angielskiej i polegają wyłącznie na zaakceptowaniu  zmian w tekście raportu opublikowanego w dniu 27 marca 2015 widocznych w trybie śledzenia zmian. Polska wersja raportu rocznego 2014 pozostaje bez zmian.

Skorygowany plik z angielską wersją raportu rocznego 2014 w wersji angielskiej w załączniku.

 

Podstawa prawna: Art. 5:53 i nast. holenderskiej Ustawy o rynkach finansowych i nadzorze nad tymi rynkami z dnia 28 września 2006 r. (Ustawa o nadzorze finansowym – Wft.) w związku z Art. 56.1.2 i Art. 56.6 polskiej ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.