Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
15

maj

Raport bieżący nr 16/2015 z dnia 15 maj 2015. Zawiadomienie o zmianie w udziale w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej.

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, ("Spółka") przekazuje zawiadomienie otrzymane w dniu 14 maja 2015 od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA z siedziba przy ul Topiel 12, 00-342 Warszawa, Polska.

Oryginał zawiadomienia w języku polskim oraz tłumaczenie na język angielski w załącznikach.