Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
15

maj

Zawiadomienie o zmianie w udziale w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej.

 

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, ("Spółka") przekazuje zawiadomienie otrzymane w dniu 14 maja 2015 od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA z siedziba przy ul Topiel 12, 00-342 Warszawa, Polska.