Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
15

maj

Raport bieżący nr 17/2015 z dnia 15 maja 2015 Zawiadomienie o zmianie w udziale w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej.

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, ("Spółka") przekazuje zawiadomienie otrzymane w dniu 14 maja 2015 od Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA z siedzibą Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warsaw, Poland w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU “Złota Jesień”.

Oryginał zawiadomienia w języku polskim oraz tłumaczenie na język angielski w załącznikach.