Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
15

maj

Zawiadomienie o zmianie w udziale w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej.

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, ("Spółka") przekazuje zawiadomienie otrzymane w dniu 15 maja 2015 od AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne AVIVA BZ WBK SA z siedzibą ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa, Polska w imieniu AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK.