Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
15

maj

Raport bieżący nr 19/2015 z dnia 15 maja 2015 Zawiadomienie o zmianie w udziale w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej.

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, ("Spółka") przekazuje zawiadomienie otrzymane w dniu 15 maja 2015 od Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne z siedzibą Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, Polska w imieniu Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny i Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny.

 

Oryginał zawiadomienia w języku polskim oraz tłumaczenie na język angielski w załącznikach.