Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
15

maj

Zawiadomienie o zmianie w udziale w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej.

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, ("Spółka") przekazuje zawiadomienie otrzymane w dniu 15 maja 2015 od Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne z siedzibą Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, Polska w imieniu Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny i Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny.