Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
18

maj

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Dokument informacyjny dla Akcjonariuszy

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka”) niniejszym przedstawia Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy.

 

Zawiadomienie o zwołaniu ZWZ
Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy
Procedura uczestnictwa w ZWZ
Formularz pełnomocnictwa i instrukcja do głosowania