Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
18

maj

Raport bieżący nr 20/2015 z dnia 18 maja 2015: Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Dokument informacyjny dla Akcjonariuszy

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka”) niniejszym przedstawia Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy.

 

Załącznik:
Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy.

 

Podstawa prawna:  Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz Art. 56 ust.1. pkt 2 oraz art. 56 ust 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych