Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
19

maj

Global City Holdings N.V. – Śródroczne sprawozdanie zarządu od 1 stycznia do 19 maja 2015

Zgodnie z przepisami holenderskiej ustawy o nadzorze finansowym (Wet op het financieel toezicht (Wft)) Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) przedstawia Śródroczne sprawozdanie zarządu  („sprawozdanie śródroczne”) za okres od 1 stycznia do 19 maja 2015 r.

Śródroczne sprawozdanie zarządu w załączniku.