Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
26

maj

Raport bieżący nr 22/2015 z dnia 26 maja 2015. Publikacja śródokresowego sprawozdania zarządu spółki zależnej Cineworld Group Plc. za okres 19 tygodni zakończony dnia 14 maja 2015

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka”) niniejszym przekazuje śródokresowe sprawozdanie zarządu swojej spółki zależnej Cineworld Group Plc. za okres 19 tygodni 2015 do dnia 14 maja 2015. Udział Spółki w spółce Cineworld stanowi istotną część jej działalności. Niektóre działania oraz wyniki Cineworld mogą (bezpośrednio lub pośrednio) wpływać na wyniki Spółki. Od dnia 18 listopada 2014 Spółka publikuje raporty bieżące po tym jak Cineworld opublikuje raporty finansowe oraz inne istotne ogłoszenia i informacje. Spółka obecnie posiada 76 626 344 akcji tj 29.0% akcji Cineworld.

Śródokresowe sprawozdanie zarządu Cineworld Group Plc jest w załączniku.