Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
30

maj

Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku akcji spółki Global City Holdings NV.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2015 z dnia 23 marca 2015 Rada Dyrektorów spółki Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 29 maja 2015 r. Spółka otrzymała uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku akcji spółki Global City Holdings NV

 Uchwała w załączniku.