Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
02

cze

Zawiadomienia o przedłużeniu obowiązywania umowy powodującej zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej.

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, ("Spółka") przekazuje zawiadomienia otrzymane w dniach 1 i 2 czerwca 2015 od:

  1. Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, Polska w imieniu Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny i Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny.
  2. AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne AVIVA BZ WBK SA  z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 44, 02-672 Warszawa, Polska w imieniu Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK,
  3. Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, Polska w imieniu Otwarty Fundusz Emerytalny PZU “Złota Jesień”,
  4. ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA z siedzibą przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, Polska.

 Oryginały zawiadomień w języku polskim oraz tłumaczenia na język angielski w załącznikach.