Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
09

cze

Raport bieżący nr 25/2015 z dnia 9 czerwca 2015. Informacja o wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V., spółki zawiązanej w Holandii i działającej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym informuje, że dnia 9 czerwca 2015 roku ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych Spółki („Wezwanie”).

 Pełna treść Wezwania stanowi Załącznik do niniejszego Raportu.

Pobierz