Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
09

cze

RAPORT BIEŻĄCY NR 27/2015 Z DNIA 9 CZERWCA 2015. Zamiar funduszy emerytalnych dotyczący zapisania się na sprzedaż akcji w wezwaniu

Rada Dyrektorów spółki Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, ("Spółka") niniejszym informuje, że Spółka w dniu 8 czerwca 2015 r. otrzymała pismo od następujących funduszy emerytalnych: (i) Nordea Otwarty Fudusz Emerytalny (posiadający 2.812.981 akcji); (ii) Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny (posiadający 1.032 akcji) (iii) Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień (posiadający 2.199.069 akcji); (iv) Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZWBK (posiadający 3.894.108 akcji); (v) ING Otwarty Fundusz Emerytalny (posiadający 4.715.922 akcji) oraz (vi) ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny (posiadający 2.850 akcji) (razem "Koalicja Funduszy Emerytalnych"), w którym Koalicja Funduszy Emerytalnych wyraziła zamiar zapisania się na sprzedaż wszystkich posiadanych przez siebie akcji w Spółce w Wezwaniu, po cenie nie mniejszej niż PLN 47,70, bez zbędnej zwłoki. Koalicja Funduszy Emerytalnych posiada razem 13.632.588 akcji stanowiących 26,6% kapitału zakładowego Spółki.

 Pismo w oryginale od Koalicji Funduszy Emerytalnych (wraz z jego tłumaczeniem na język polski) stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Pobierz