Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
17

cze

Raport bieżący nr 30/2015 z dnia 17 czerwca 2015. Zawiadomienia o wygaśnięciu umowy powodującej zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej.

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, ("Spółka") przekazuje zawiadomienia otrzymane w dniu 17 czerwca 2015 od: 

  1. Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, Polska w imieniu Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny i Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny.
  2. ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA z siedzibą przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, Polska.

 Oryginały zawiadomień w języku polskim oraz tłumaczenia na język angielski w załącznikach.