Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
18

cze

Raport bieżący nr 31/2015 z dnia 18 czerwca 2015. Zawiadomienia o wygaśnięciu umowy powodującej zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej.

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, ("Spółka") przekazuje zawiadomienia otrzymane w dniach 17 i 18 czerwca 2015 od:

  1. AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne AVIVA BZ WBK SA  z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 44, 02-672 Warszawa, Polska w imieniu Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK,
  2. Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, Polska w imieniu Otwarty Fundusz Emerytalny PZU “Złota Jesień”.

Oryginały zawiadomień w języku polskim oraz tłumaczenia na język angielski w załącznikach.