Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
26

cze

Raport bieżący nr 32/2015 z dnia 26 czerwca 2015. Informacja o zmianie treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V., spółki zawiązanej w Holandii i działającej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 26 czerwca 2015 roku Spółka opublikowała komunikat dotyczący zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych Spółki ogłoszonego przez Spółkę w dniu 9 czerwca 2015 roku („Komunikat”).

Pełna treść Komunikatu stanowi Załącznik do niniejszego Raportu.

Podstawa prawna: Ar. 5:53 i nast. holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 roku o zasadach dotyczących rynków finansowych i ich nadzoru (Ustawa o nadzorze finansowym – Wft.) w związku z art. 56 ust. 1 pkt 1 i art. 56 ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.