Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
14

lip

Raport bieżący nr 36/2015 z dnia 14 lipca 2015. Informacja o zmianie treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V., spółki zawiązanej w Holandii i działającej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 14 lipca 2015 roku Spółka opublikowała komunikat dotyczący zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych Spółki ogłoszonego przez Spółkę w dniu 9 czerwca 2015 roku („Komunikat”).

Pełna treść Komunikatu stanowi Załącznik do niniejszego Raportu.